Úlehle

oficiální web obce

Odpadové hospodářství

Informace obce Úlehle o třídění a shromažďování komunálního odpadu

Obec Úlehle, Radkovice, Švejcarova Lhota.

 

Zvláštní sběrné nádoby umístěny v obcích na návsích:

- Kontejner barvy bílé: sklo bílé

- Kontejner barvy zelené: sklo barevné

- Kontejner barvy žluté: plast včetně PET lahví

- Kontejner barvy modré: papír

- Nádoba barvy hnědé: oleje a tuky – umístěna na návsi v obci Úlehle Sběrné nádoby (popelnice)

- Velký kontejner: železo – umístěn u požární zbrojnice v Úlehli a v Radkovicích na návsi

 

- směsný odpad – umístěny v každém čísle popisném

 

 

Biologicky rozložitelný odpad tj. rostlinné zbytky z údržby zeleně kromě větví ze stromů, lze celoročně shromažďovat na parcele č. 555 v Úlehli (u cesty k Hájku nad silážním žlabem – uložiště je viditelně označeno). Sběr a svoz nebezpečných složek a objemného odpadu je smluvně zajištěn ve sběrném dvoře v Česticích. Odvoz si každý občan zajistí ve své režii.

Katastr