Úlehle

oficiální web obce

O obci Švejcarova lhota

Švejcarova Lhota je malá vesnice, část obce Úlehle v okrese Strakonice. Nachází se asi 2 km severně od Úlehle.První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1329,kdy již náležela řádu johanitů ve Strakonicích. Roku 1356 byla jmenována
jako Mazancova Lhota, podle Radka Mazance z Kraselova, v 15. století se jí říkalo Odraná, v 16.století Otrhaná. Jednou z možných verzí jejího dnešního názvu je, že v ní žil člověk ze Švýcar, který byl pozván vrchností k zavedení výroby sýra na blízském statku v Kraselově.

 

Je zde evidováno 22 adres a 18 obyvatel. Leží v nadmořské výšce cca 600 m n.m. Katastrální území je o rozloze 2,34 km čtverečních. Do vesnice vede pouze jedna silnice, která se napojuje na silnici mezi Úlehlí a Liběticemi.

 

Památky:

- kaple sv. Vojtěcha z r. 1851


- křížky u cest do vsi
       

- Na blízkém vrcholu Kbíl (664 m) se nachází kovová rozhledna s telekomunikační věží vysokou 42 m. Na jeho volně přístupnou výhledovou plošinu ve výšce 27 metrů se vystupuje po točitém schodišti se 150 schody z kovových roštů. Byla vybudována r. 2008.

 

- Kbílský dolmen je seskupení tří kamenů, které tvoří 2 balvany, na nichž spočívá kamenná deska, připomínající kamenný stůl. Existují 2 domněnky o jeho vzniku. Zastánci dolmenu jako díla přírody vysvětlují jeho vznik přirozenou cestou zvětráváním a posunem rulových skal. Obhájci lidského výtvoru této formace lidmi v pravěku argumentují přesnou orientac mezery pod kamenným stolem ve směru západ – východ. Jsou to zejména ti, kteří mají senzibilní schopnosti a tvrdí, že místo je aktivní a je liniově propojeno s několika energetickými body v okolí včetně nejsilnějšího, kterým je Boží kámen. 

Katastr