Oficiální web
obce
Úlehle

Jste zde pouze Vy
Dnes tu bylo 26 návštěvníků
Tento měsíc tu bylo 281 návštěvníků
Jste v pořadí 165621. návštěvník!
logo Czech Point

Aktuální obecní vyhlášky


! Pozor, všechny tiskoviny se otevírají v novém okně a jsou ve formátu pdf !


Pokud si nevíte rady, neváhejte kontaktovat administrátora.

Obecně závazná vyhláška obce Úlehle č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Zobrazit tiskovinu
Z data: 01-12-2021

Obecně závazná vyhláška č.2/2021 kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky.


Zobrazit tiskovinu
Z data: 01-12-2021

Návrh rozpočtu 2022 - rozpis rozpočtu za rok 2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 26-11-2021

Návrh rozpočtu 2022 - plnění za rok 2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 26-11-2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024


Zobrazit tiskovinu
Z data: 26-11-2021

Vyhláška - záměr pronajmout pozemky


Zobrazit tiskovinu
Z data: 26-11-2021

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022


Zobrazit tiskovinu
Z data: 26-11-2021

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Úlehle


Zobrazit tiskovinu
Z data: 14-11-2021

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 pism.k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdanovací období roku 2022


Zobrazit tiskovinu
Z data: 15-10-2021

Rozpočtové opatření č.9/2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 15-10-2021

Osvobození od daně z nemovitých věcí


Zobrazit tiskovinu
Z data: 15-10-2021

Výsledky voleb - 2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 09-10-2021

Rozpočtové opatření č.8/2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 20-09-2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamëntu České republiky.


Zobrazit tiskovinu
Z data: 15-09-2021

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy


Zobrazit tiskovinu
Z data: 15-09-2021

Rozpočtové opatření č. 7/2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 20-08-2021

Rozpočtové opatření č.6/2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 20-07-2021

Schválený závěrečný účet obce Úlehle za rok 2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 25-06-2021

Schválený ZÚ 2020 - analytická kniha 12-2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 25-06-2021

Schválený ZÚ 2020-finka 12M


Zobrazit tiskovinu
Z data: 25-06-2021

Schválený ZÚ 2020-inventarizační zpráva


Zobrazit tiskovinu
Z data: 25-06-2021

Schválený ZÚ 2020-majetek


Zobrazit tiskovinu
Z data: 25-06-2021

Schválený ZÚ 2020-přezkoumání hospodaření obce 2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 25-06-2021

Schválený ZÚ 2020-příloha


Zobrazit tiskovinu
Z data: 25-06-2021

Schválený ZÚ-2020-vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně


Zobrazit tiskovinu
Z data: 25-06-2021

Schválený ZÚ 2020-výkaz zisku a ztráty


Zobrazit tiskovinu
Z data: 25-06-2021

Schválený ZÚ 2020-rozvaha


Zobrazit tiskovinu
Z data: 25-06-2021

Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 24-06-2021

Rozpočtové opatření č.5/2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 23-06-2021

Změna č. 2 ÚP Úlehle INF.


Zobrazit tiskovinu
Z data: 18-06-2021

Změna č.2 ÚP Úlehle HLV.


Zobrazit tiskovinu
Z data: 18-06-2021

VVURÚ Změna č.2ÚP Úlehle


Zobrazit tiskovinu
Z data: 18-06-2021

SEA změna č.2 ÚP Úlehle


Zobrazit tiskovinu
Z data: 18-06-2021

příloha č.1 - srovnávací text


Zobrazit tiskovinu
Z data: 18-06-2021

Veřejná vyhláška - změna č. 2 územního plánu Úlehle


Zobrazit tiskovinu
Z data: 18-06-2021

Změna č.2 ÚP Úlehle KOO.


Zobrazit tiskovinu
Z data: 18-06-2021

Změna č.2 ÚP Úlehle ŠV.


Zobrazit tiskovinu
Z data: 18-06-2021

Změna č.2 ÚP Úlehle ZPF.


Zobrazit tiskovinu
Z data: 18-06-2021

Změna č.2 ÚP Úlehle návrh VP.


Zobrazit tiskovinu
Z data: 18-06-2021

Změna č.2 ÚP Úlehle VZCU.


Zobrazit tiskovinu
Z data: 18-06-2021

Změna č.2 ÚP Úlehle VPS.


Zobrazit tiskovinu
Z data: 18-06-2021

Návrh závěrečného účtu SOŠP 2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 20-05-2021

Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2020.


Zobrazit tiskovinu
Z data: 20-05-2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za rok 2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 20-05-2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 19-05-2021

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 - Stavba stáje pro dojnice farma Úlehle.


Zobrazit tiskovinu
Z data: 14-05-2021

Porovnání výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-04-2021

Rozpočtové opatření č.3/2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 29-04-2021

Návrh závěrečného účtu 2020-majetek


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-03-2021

Návrh závěrečného účtu 2020-zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-03-2021

Návrh závěrečného účtu 2020 -rozvaha


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-03-2021

Návrh závěrečného účtu 2020-příloha


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-03-2021

Návrh závěrečného účtu 2020 -inventarizační zpráva


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-03-2021

Návrh závěrečného účtu 2020-fin12M


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-03-2021

Návrh závěrečného účtu 2020-analitická kniha 12-2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-03-2021

Návrh závěrečného účtu 2020-vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-03-2021

Návrh závěrečného účtu obce Úlehle na rok 2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-03-2021

Návrh závěrečného účtu 2020-výkaz zisku a ztráty


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-03-2021

GDPR


Zobrazit tiskovinu
Z data: 29-03-2021

Schválená změna rozpisu č.1/2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 28-03-2021

Rozpočtové opatření č.2/2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 08-03-2021

Nařízení státní veterinární správy - změna zdolávacích opatření


Zobrazit tiskovinu
Z data: 05-03-2021

Sčítání lidí a domů


Zobrazit tiskovinu
Z data: 12-02-2021

Nařízení státní veterinární správy - Ptačí chřipka


Zobrazit tiskovinu
Z data: 11-02-2021

Svoz domovního odpadu v roce 2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 11-02-2021

Rozpočtové opatření č.1/2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 31-01-2021

Vyúčtování nákladů na provoz vodovodu za rok 2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-12-2020

Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-12-2020

Schválený rozpis rozpočtu roku 2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-12-2020

Rozpočtové opatření č 10/2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-12-2020

Vyúčtování nákladů za sběr a svoz komunálního odpadu za rok 2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-12-2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-12-2020

rozpočtové opatření č 9/2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 28-11-2020

Návrh rozpočtu na rok 2021


Zobrazit tiskovinu
Z data: 27-11-2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023


Zobrazit tiskovinu
Z data: 27-11-2020

Vyhláška - záměr pronajmout pozemek


Zobrazit tiskovinu
Z data: 27-11-2020

Rozpočtové opatření č.8/2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 30-10-2020

Výsledky voleb - Senát


Zobrazit tiskovinu
Z data: 10-10-2020

Druhé kolo voleb - Senát


Zobrazit tiskovinu
Z data: 08-10-2020

Výsledky voleb 2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 04-10-2020

Rozpočtové opatření č .7/2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 23-09-2020

Výzva vlastníkům - E.on


Zobrazit tiskovinu
Z data: 23-09-2020

Oznámení -volby 2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 23-09-2020

Rozpočtové opatření č.6/2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 04-09-2020

Zasedání volební komise .


Zobrazit tiskovinu
Z data: 03-09-2020

Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2020.


Zobrazit tiskovinu
Z data: 13-06-2020

Změna č.2 Územního plánu obce Úlehle -projednání


Zobrazit tiskovinu
Z data: 29-01-2020

Nová osvobození od daní 2020


Zobrazit tiskovinu
Z data: 20-01-2020

Opatření obecné povahy č.1/ 2015 - změna


Zobrazit tiskovinu
Z data: 22-11-2019